U bent hier: Home » Vergadering

Openbare Vergadering

Aan alle inwoners, verenigingen, organisaties, belanghebbende instanties en bedrijven van Keijenborg en omgeving.

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering van dinsdag 5 maart om 20.00 uur in Dorpshuis De Horst te Keijenborg.

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen vorige openbare vergadering d.d. 27 november 2018(deze kunt u vinden op www.keijenborg.info)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Bushalte Koldeweiweg
 5. Leefbaar Keijenborg , MFA update
 6. Pilot woningbouw jongeren in Keijenborg
 7. Energie cooperatie voor Keijenborg
 8. AGEM, mogelijkheden in Keijenborg
 9. Rondvraag
 10. Vaststellen datum volgende openbare vergadering. 
 11. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Waard, secretaris