U bent hier: Home » Vergadering

Openbare Vergadering

Aan alle inwoners, verenigingen, organisaties, belanghebbende instanties en bedrijven van Keijenborg en omgeving.

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering van dinsdag 27 november om 20.00 uur in Dorpshuis De Horst te Keijenborg.

Wanneer u agendapunten wilt inbrengen kunt u dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar maken. Ook bij de rondvraag krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.

AGENDA:

  1. Opening
  2. Notulen vorige openbare vergadering d.d. 17 september 2018 (deze kunt u hiernaast in de linkerkolom vinden)
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Pilot Jongerenhuisvesting
  5. Ontwikkeling Maria Postel
  6. Prowonen en huurwoningen in Keijenborg
  7. Rondvraag
  8. Vaststellen datum volgende openbare vergadering.
  9. Sluiting


Met vriendelijke groet,
Jan Waard, secretaris