U bent hier: Home » Vergadering

Openbare Vergadering

Aan alle inwoners, verenigingen, organisaties, belanghebbende instanties en bedrijven van Keijenborg en omgeving.


Uitnodiging voor de openbare vergadering van 11 december 2017 om 20.00 uur in Dorpshuis De Horst te Keijenborg.


Wanneer u agendapunten wilt inbrengen kunt u dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar maken. Ook bij de rondvraag krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.


AGENDA:

1. Opening

2. Notulen vorige openbare vergadering d.d. 23 oktober 2017( deze kunt u vinden in de linker kolom op deze pagina)                                        

3. Verkiezingscommissie                

4. Presentatie eindrapport gesprekken met de verenigingen.

P A U Z E

5. Hoe kunnen we Keijenborg leefbaar houden? Visie aanwezigen en reactie wethouder Engels, gemeente Bronckhorst.                           

6. Rondvraag                              

7. Vaststellen datum volgende openbare vergadering             

8. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,
Elly Prinsen, secretaris