Zoeken

U bent hier: Home » Verkiezingen

Verkiezingen

Dorpsraadverkiezing 2018

VERKIEZING BESTUURSLEDEN VAN DE DORPSRAAD

Verkiezing van de nieuwe bestuursleden van de dorpsraad vindt, gelijktijdig met de gemeenteraads-verkiezingen, plaats op 21 maart 2018 op basis van een kandidatenlijst.

De kandidatenlijst wordt samengesteld door het kiescomité. 

Teneinde deze kandidatenlijst samen te stellen verzoekt het kiescomité bewoners van Keijenborg en Omgeving die 18 jaar of ouder zijn en zich willen inzetten voor het behoud en het vergroten van de leefbaarheid van Keijenborg en Omgeving, zich kandidaat te stellen als bestuurslid van de dorpsraad.

U kunt zich kandidaat stellen door middel van het aanmeldingsformulier welke u kunt downloaden van de dorpsraad website. De kandidaatstelling dient ondersteund  te worden door 5 stemgerechtigde medebewoners van Keijenborg en Omgeving. De aanmeldingsformulieren dienen uiterlijk  4 februari 2018  te worden ingeleverd bij een van de leden van het kiescomité.

 

Het kiescomité

Klik hier voor het aanmeldingsformulier