Zoeken

Straatnamen

  • Eulingkamp
  • Teubenweg
  • Kerkstraat
  • St. Janstraat
  • Poelsweg
  • Hengelose straat
  • Pastoor Thuisstraat

 

U bent hier: Home » Historie » Straatnamen

Straatnamen Keijenborg

De betekenis van onze straatnamen willen we graag toelichten. Weet iedereen aan bijvoorbeeld de Eulingkamp waar die naam mee te maken heeft? Volgens ons was het de eerste molenaar van de huidige ‘molen van Sloot’. Weet u het beter of hebt u informatie over andere straatnamen, geef het ons dan door via 462531 of 461570 of via onze mail.

De komende tijd volgt informatie over andere straatnamen.

En nog even iets meer over de Eulingkamp: de naam is in 1982 aan de straat toegekend bij de ontwikkeling van plangebied fase II van het bestemmingsplan Keijenborg-zuid. De naam is ontleend aan de historie van het gebied. De Raadscommissie schrijft: "De molen van de heer Sloot was in het verleden eigendom van de heer Menting, die in de omgeving alom bekend stond als "Euling Hend". Alle in het desbetreffende plangebied gelegen gronden waren toentertijd eigendom van Euling Hend. In verband daarmee adviseert de commissie de naam Euling thans toe te passen als straatnaam in de vorm van Eulingkamp."

Teubenweg 

De weg is genoemd naar de familie "Teuben". De naam komt al voor in overlijdingsakten uit 1825 en 1832. In brieven van de Schout van Hengelo (gld) uit  april 1825, nr 84 en juni 1825, nr 130 wordt het erf "Teuben" genoemd. In 1938 was nog sprake van boerderij "Teuben", toen aangemerkt als Kroezerijweg 3.

Kerkstraat

De straat is natuurlijk genoemd naar de R.K. kerk. In het Raadsbesluit uit 1938 staat als omschrijving "Vanaf A. Hilderink tot Hengelosche straat".

St Janstraat

Kadastraal heette de weg "Slonseweg". De straat is genoemd naar het toen aanliggende St. Janspatronaat. Loopt van de Kerkstraat tot de Hengelosche straat.

Poelsweg

In 1938 was de Poelsweg niet verhard maar een deel van de weg had al wel de naam Poelsweg. Men verwachtte wel verharding van de hele huidige weg omdat er diverse woningen aan gebouwd zouden gaan worden. Daarom moest de straatnaam er komen. De straat is genoemd naar de familie "Poel", al genoemd in de overlijdingsakte nr 75 in het jaar 1832. De familie woonde toen op huisnummer 120, dat is nu Poelsweg 5. In een brief uit 1824 van de Schout van Hengelo wordt de naam Poelshof gebruikt.

Hengelose straat

De Hengeloschestraat maakt(e) deel uit van 'den Hummelo-Enschedesche Kunstweg'. Bij de vaststelling van het uitbreidingsplan van den Keijenborg was het gewenst dit deel een afzonderlijke naam te geven. De straat is genoemd naar het dorp Hengelo (gld).

Pastoor Thuisstraat 

De toelichting in het Raadsbesluit geeft aan: "Deze weg, geheel nieuw aangelegd, heeft zijn ontstaan aan de krachtige stuwing van Pastoor Th. J.J. Thuis te danken.Waar deze pastoor alles heeft gedaan en nog doet om van den Keijenborg een welvarend dorp te maken, (wat het nu is is het de laatste twintigtal jaren geworden) is als waardering voor zijn werk deze straat naar hem genoemd."

 

Wordt vervolgd.