Zoeken

Verhalen

Keijenborgs belang

....

....

U bent hier: Home » Historie » Verhalen van..

Verhalen Keijenborg

Verhalen van toen en nu

Hebt u een verhaal over Keijenborg en de keijenborgers? Vertel het ons en deel het hier met anderen.

Keijenborgs belang

Geplaatst maart 2013

Deze Dorpsraad Keijenborg eo bestaat sinds 2006. Maar het is niet voor het eerst dat er een dorpsbelangenvereniging bestaat. Al voor en na de WO-II was er actie. Op bladzijde 75 van het boek “Spitten in het verleden” is te lezen:

Ook bestond er een vereniging genaamd “Keijenborgs belang”. Deze had meer dan 100 leden. De naam geeft het doel en werk van deze vereniging al aan. Deze zorgde o.a. voor de aanschaf van een lijkkoets welke dienst deed bij begrafenissen.

Ook heeft de vereniging haar steentje bijgedragen aan de verharding van de Uilenesterstraat. Het gemeentebestuur had het verzoek tot verharding van de Uilenesterstraat terzijde gelegd. De weg werd alleen opgehoogd (1936). Keijenborgs Belang heeft de noodzaak tot verharden van deze weg bij Provinciale Staten in Arnhem aangekaart en uitgebreid besproken. Na enkele maanden kreeg men alsnog van de gemeente de toezegging dat de weg verhard zou worden. In 1948 hebben aanwonenden geld ingezameld, waarna de gemeente de weg heeft laten verharden. De eerste puinlaag hebben de bewoners er zelf ingebracht. Eén juni 1949 werd door de burgemeester van Hengelo de nieuwe verharde weg geopend. Voor de helpers en aanwonenden werd een groot feest op touw gezet in een tent welke geplaatst werd bij Hendriksen van de Hoek (op Els).

 

Uw verhaal kan hier komen ….… geplaatst in …