Selecteer een pagina

Informatie

voor verenigingen in Bronckhorst

Met dit bericht willen we u wijzen op de informatie die nuttig kan zijn voor uw vereniging

Informatieavond voorzieningen sport en leefbaarheid

Het college nodigt graag alle inwoners uit om mee te denken over de toekomst van onze voorzieningen om te sporten, ontspannen, leren en ontmoeten. Op 7 maart is de eerste bijeenkomst, gevolgd door een tweede avond op 18 april, waar de opbrengst van de eerste avond het startpunt is voor de tweede avond. Beide avonden zijn op het gemeentehuis in Hengelo gld. Inloop 19.30, aanvang 20.00 uur (meer info in de bijlage).

Hoe meer inwoners meedenken, hoe beter het beeld. Ik wil u dan ook vragen om de uitnodiging in de bijlage via uw communicatiekanalen te delen. Uiteraard bent u zelf als besturende inwoner ook van harte welkom!

Aanmelden kan via www.bronckhorst.nl/sportenleefbaarheid

 

Cursus EHB(S)O, Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken

Sporten is een gezonde bezigheid, toch krijgen we dan ook te maken met sportletsels. Op de juiste manier eerste hulpverlenen heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade. Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat hulp start.

Tijdens de workshop EHBSO leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. U leert tijdens deze workshop een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij: Bewusteloosheid – Huidwond – Botbreuk – Verstuiking – Onderkoeling – Hoofdletsel – Nek- en wervelletsels. Daarnaast krijgt u inzicht in de wijze waarop u sportletsels voorkomt en de meest effectieve blessurepreventieve maatregelen.

Deze cursus telt mee voor licentiepunten voor trainers!

Datum:            donderdag 20 april 2023
Tijd:                 20.00 uur, inloop 19.30 uur
Locatie:           Buurthuis D’n Draejer, Velswijk
Kosten:           geen
Aanmelden     www.bronckhorst.nl/cursusEHBSO

 

KlopAan, energiecoach aan huis met eerste maatregelen gratis!

Onze energiecoaches hebben ruimte om samen met de bewoner het energieverbruik en de energiekosten te bekijken. Ook gaat de energiecoach meteen aan de slag om energie te besparen zoals het aanbrengen van tocht strips, radiatorfolie en ledlampen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Mocht er binnen uw vereniging/stichting leden/vrijwilligers zijn die hiermee geholpen kunnen worden? Wijs ze dan svp op deze regeling

Ook staan de energiecoaches open om op een ledenavond wat te vertellen over energie en wat we als gemeente doen.

Meer info www.bronckhorst.nl/klopaan

 

Cursus instructie verantwoord alcoholgebruik

Om alcohol te schenken moeten, volgens de Alcoholwet, verenigingen beschikken over gekwalificeerd barpersoneel.

Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken in de para commerciële horeca dienen alle barvrijwilligers geïnstrueerd te zijn overeenkomstig de in de Alcoholwet vastgelegde ‘instructie barvrijwilliger’. Daarnaast behoren twee personen binnen een vereniging in het bezit te zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne, per avond behoort een leidinggevende aangewezen te worden, de leeftijdsgrenzen zijn zichtbaar opgehangen en iedereen die een IVA heeft gevolgd is geregistreerd.

De Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) bij verenigingen duurt ongeveer 2 uur.

Wilt u als accommodatie met horeca faciliteiten uw barvrijwilligers scholen? De cursus kan gratis bij u op de locatie aangeboden worden, minimaal aantal deelnemers 20 (samen met meerder accommodaties? Graag!) Meer info: Karin ten Heggeler, k.tenheggeler@bronckhorst.nl

 

Aanvragen sportakkoord ook in 2023 mogelijk!

Het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord is geen eindproduct maar een basis voor de gezamenlijke beweging om alle inwoners van Bronckhorst te kunnen laten bewegen en sporten. Heeft u een goed idee, maar ontbreekt u middelen om het uit te voeren? Doe dan een aanvraag bij het lokaal sportakkoord.

Meer info www.bronckhorstbeweegt.nl

 

BOSA

BOSA (bouw en onderhoud sportaccommodaties: Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen. De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieaanvraag moet minimaal € 2.500 zijn en mag niet hoger zijn dan € 2.500.000 per kalenderjaar. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheid worden extra gestimuleerd en kunnen zelfs een subsidie van 30% van de kosten (inclusief BTW) ontvangen.

Met het landelijke versnelde proces verduurzamen van accommodaties is het subsidieplafond afgelopen jaar al eerder bereikt dan voorgaande jaren. Heeft u plannen? Doe dan zo snel als mogelijk een aanvraag om kans te maken op een bijdragen. Het is in deze subsidie, wie het eerste komt, het eerste maalt.

Meer info: https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties

 

 

Laatste Nieuwsberichten

Keijenborgers willen bouwen, maar welke kansen zijn er?

Keijenborgers willen bouwen, maar welke kansen zijn er?

Keijenborgers willen bouwen maar welke kansen zijn er?Uit de enquête van 6 februari blijkt dat er een grote vraag naar woningen is in Keijenborg onder zowel senioren als starters, waarbij de voorkeur uitgaat naar een eigen woning boven een huurwoning. Dit geldt voor...

Bronckhorster Politieke Avond van 22 juni 2023

Bronckhorster Politieke Avond van 22 juni 2023

Bronckhorster Politieke Avond 22 juni 2023Graag informeren wij u over de agenda van de Bronckhorster Politieke Avond van 22 juni 2023. Aan tafel 4 wordt het raadsvoorstel ‘Evaluaties Routekaart en zonneparken en Nota van uitgangspunten herijkte Routekaart...

Persbericht: Wonen in Bronckhorst – update

Persbericht: Wonen in Bronckhorst – update

Persbericht: Wonen in Bronckhorst Update naar aanleiding van de informatieavond op 6 februari 2023De Dorpsraad en KBO Keijenborg hebben in samenwerking met: woningcorporatie ProWonen, gemeente Bronckhorst, zorgorganisatie Sensire en de Rabobank, een informatieavond...