Selecteer een pagina

Keijenborgers willen bouwen

maar welke kansen zijn er?

Uit de enquête van 6 februari blijkt dat er een grote vraag naar woningen is in Keijenborg onder zowel senioren als starters, waarbij de voorkeur uitgaat naar een eigen woning boven een huurwoning. Dit geldt voor zowel de senioren als de starters.

Een van de opties is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, daar dit mogelijkheden biedt voor een nieuw gezamenlijk project tot zelfwerkzaamheid, hetgeen kosten besparend kan werken. Hierbij is het hebben van een geschikte locatie een belangrijke eerste stap. We zoeken dan ook naar mensen die willen toetreden tot een commissie om dit mogelijk te maken. (zowel jong als oud)

Oproep ProWonen

Uit het gesprek dat we op 25 april jl. gevoerd hebben met de gemeente en ProWonen blijkt dat de uitkomst van de enquête nog te algemeen is. Om de woonbehoefte voor sociale huurwoningen goed in beeld te krijgen stelt ProWonen dat bij een daadwerkelijke interesse voor een sociale huurwoning te Keijenborg men meer persoonlijke informatie behoeft. Dit kan via onderstaand emailadres. Tot op heden was de respons nihil.

Wij vragen u dan ook dringend: Stuur die informatie naar heleen.weerkamp@prowonen.nl.

Ook al woont u nog fijn en bent u er nog niet aan toe, misschien over 4 of 5 jaar wel! Het is belangrijk vooruit te denken!

Plannen en het bouwen van huizen duurt jaren en voor je het weet ben je zover en hebben we onze kans voorbij laten gaan. Al sta je ingeschreven als woningzoekende bij Pro-wonen, het blijft daarnaast belangrijk toch te reageren. Niets verplicht u. Het gaat erom inzicht te krijgen in de woonbehoefte nu
en de toekomst.

Oproep Dorpsraad en KBO Keijenborg

Om het geheel wat te bespoedigen en om wat daadkrachtiger te kunnen acteren naar andere instanties willen we als Dorpsraad en KBO Keijenborg samen een werkgroep formeren. Samen de mogelijkheden voor woningbouw nader onderzoeken. Tijdens de gesprekken bekijken we welke locaties mogelijk geschikt zijn. Dit naast de lopende woningbouwplannen die vanuit Keijenborg bij de gemeente en ProWonen in behandeling zijn.

Reacties

ProWonen e-mail: heleen.weerkamp@prowonen.nl
Dorpsraad e-mail : dorpsraad@keijenborg.info
KBO Keijenborg e-mail : www.kbokeijenborg.nl

Namens De Dorpsraad en KBO Keijenborg.
Jan Waard, Marijke Hilderink en Frans de Vrught.

Download nieuwsbrief als .PDF

Laatste Nieuwsberichten

Bronckhorster Politieke Avond van 22 juni 2023

Bronckhorster Politieke Avond van 22 juni 2023

Bronckhorster Politieke Avond 22 juni 2023Graag informeren wij u over de agenda van de Bronckhorster Politieke Avond van 22 juni 2023. Aan tafel 4 wordt het raadsvoorstel ‘Evaluaties Routekaart en zonneparken en Nota van uitgangspunten herijkte Routekaart...

Persbericht: Wonen in Bronckhorst – update

Persbericht: Wonen in Bronckhorst – update

Persbericht: Wonen in Bronckhorst Update naar aanleiding van de informatieavond op 6 februari 2023De Dorpsraad en KBO Keijenborg hebben in samenwerking met: woningcorporatie ProWonen, gemeente Bronckhorst, zorgorganisatie Sensire en de Rabobank, een informatieavond...

Even voorstellen energie coaches gemeente Bronckhorst

Even voorstellen energie coaches gemeente Bronckhorst

Even voorstellen energie coaches gemeente BronckhorstWij zijn: Edwin van de Wal en Joop Berendsen; energiecoach van de gemeente Bronckhorst. Vanuit de gemeente Bronckhorst helpen wij als energiecoaches mensen die door de hoge energie kosten in de knel komen. Dit doen...