Selecteer een pagina

Persbericht: Wonen in Bronckhorst

Update naar aanleiding van de informatieavond op 6 februari 2023

De Dorpsraad en KBO Keijenborg hebben in samenwerking met: woningcorporatie ProWonen, gemeente Bronckhorst, zorgorganisatie Sensire en de Rabobank, een informatieavond georganiseerd op maandag 6 februari jl. We waren zeer verheugd over de goede opkomst bij deze avond.

Het doel van de avond was om de mensen te informeren over toekomstige mogelijkheden voor woningbouw in Keijenborg. Zowel de gemeente, ProWonen, de Rabobank en Sensire hebben op deze avond informatie gedeeld over het wonen in de gemeente en specifiek in Keijenborg.

Middels een woonenquête, uitgezet via www.kbokeijenborg.nl en dorpsraad@keijenborg.info, werd de mogelijkheid geboden om deze enquête in te vullen. Deze werd door maar liefst 125 geïnteresseerden ingevuld. Hieruit bleek dat er grote belangstelling is voor wonen in Keijenborg. De uitkomsten van de enquête koppelen we hierbij graag aan u terug.

Terugkoppeling uitkomsten

De respondenten kunnen we hoofdzakelijk in twee categorieën indelen: senioren (50%) en starters (30%). Van de respondenten die zelfstandig (60%) wonen, woont (66%) in een vrijstaande of 2-onder-een-kap woning. Tevens is te zien dat de mensen die zelfstandig wonen, bij verhuizing, veelal een koopwoning achterlaten (75%), voor de vrije koopmarkt, lees ook wel: een duurdere woning.

Interesse koop of huur

Uit de enquête bleek ook dat veel respondenten op zoek zijn naar een seniorenwoning (47%). Van deze respondenten zoekt 65% een seniorenwoning in de vorm van koopwoning t.o.v. van 35% in de vorm van een huurwoning (35%).

Voor wat betreft koop: Hierbij heeft een prijsindicatie van Euro 250.000 tot Euro 350.000 de voorkeur (57%). En de voorkeur gaat uit naar woningen die gelijkvloers zijn en een gunstig energielabel hebben.

Voor wat betreft huur: 38 respondenten hebben interesse in een huurwoning, er is zowel vraag naar een huurwoning in de sociale huur (tot max €800) als in de vrije sector huur (vanaf €800).

Oproep ProWonen

De uitkomst van de enquête is voor ProWonen nog te algemeen om de woonbehoefte voor sociale huurwoningen goed in beeld te krijgen. Daarom vraagt ProWonen, als u daadwerkelijk interesse heeft in een sociale huurwoning in Keijenborg, om dan meer persoonlijke informatie te geven aan hen te geven. Als u een e-mail stuurt aan Heleen Weerkamp, communicatieadviseur bij ProWonen, dan ontvangt u een korte aanvullende enquête die u kunt invullen en aan haar kan retourneren. Haar emailadres is heleen.weerkamp@prowonen.nl.

Conclusie grote behoefte aan woningen

Uit enquête kunnen we vaststellen dat er een grote vraag naar woningen is in Keijenborg onder zowel senioren als starters, waarbij de voorkeur uitgaat naar een eigen woning boven een huurwoning. Dit geldt voor de senioren en voor de starters.

Verder bestaat de mogelijkheid nader te bekijken wat mogelijk is in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, daar dit mogelijkheden biedt voor een nieuw gezamenlijk project tot zelfwerkzaamheid, hetgeen kosten besparend kan werken. Hierbij is het hebben van een geschikte locatie een belangrijke eerste stap.

Vervolg

Samen met de gemeente en ProWonen zijn we als Dorpsraad en KBO bezig de mogelijkheden voor woningen nader te verkennen in Keijenborg. In deze gesprekken bekijken we welke locaties mogelijk geschikt zijn voor woningbouw. Dit naast de lopende woningbouwverzoeken die vanuit Keijenborg bij de gemeente in behandeling zijn.

We hopen u hierover voor de zomervakantie nader over te kunnen berichten.

 

Namens De Dorpsraad en KBO Keijenborg.

Jan Waard, Marijke Hilderink en Frans de Vrught.

Laatste Nieuwsberichten

Keijenborgers willen bouwen, maar welke kansen zijn er?

Keijenborgers willen bouwen, maar welke kansen zijn er?

Keijenborgers willen bouwen maar welke kansen zijn er?Uit de enquête van 6 februari blijkt dat er een grote vraag naar woningen is in Keijenborg onder zowel senioren als starters, waarbij de voorkeur uitgaat naar een eigen woning boven een huurwoning. Dit geldt voor...

Bronckhorster Politieke Avond van 22 juni 2023

Bronckhorster Politieke Avond van 22 juni 2023

Bronckhorster Politieke Avond 22 juni 2023Graag informeren wij u over de agenda van de Bronckhorster Politieke Avond van 22 juni 2023. Aan tafel 4 wordt het raadsvoorstel ‘Evaluaties Routekaart en zonneparken en Nota van uitgangspunten herijkte Routekaart...

Even voorstellen energie coaches gemeente Bronckhorst

Even voorstellen energie coaches gemeente Bronckhorst

Even voorstellen energie coaches gemeente BronckhorstWij zijn: Edwin van de Wal en Joop Berendsen; energiecoach van de gemeente Bronckhorst. Vanuit de gemeente Bronckhorst helpen wij als energiecoaches mensen die door de hoge energie kosten in de knel komen. Dit doen...